I dezinfekce je chemikálie: nezapomeňte na správné označení

Chemické směsi se kvůli pandemii koronaviru staly součástí běžného života a průmyslové výroby. Je důležité si uvědomit, že i na dezinfekci se vztahují pravidla označování, která jsou unifikovaná Evropskou unií a zpřísněná českými úřady. Označte správně dezinfekci na ruce i na povrchy a vyhnete se zbytečným potížím. Jak na to? Čtěte dál.

Požadavky legislativy

V rámci Evropské unie jsou nastaveny standardy, které jsou závazné pro všechny státy.
Úředník kontrolor je speciálně vycvičená jednotka pro získávání peněz do státního rozpočtu. Chemické směsi na provozech, tedy aplikační roztoky, jsou v gesci BOZP. Kontrola by tedy proběhla inspektorátem bezpečnosti práce, českou inspekcí životního prostředí, ale také hygienou, kterou by láhev s nápisem DEZINFEKCE bez označení zajímala především. Jak projít kontrolou bez problému?

Registrace směsi

Na trh se smí dodávat pouze biocidní přípravky registrované na základě oznámení nebo povolení. Toto zajišťuje výrobce nebo jím pověřený distributor. Pokuta za nedodržení je pro právnickou osobu až do 5 mil. Kč, pro fyzickou osobu, která použije neregistrovaný biocid (např. koupí jej v cizině a použije v ČR) je pokuta do 50 000 Kč.

Použití směsi

Právnická osoba spáchá správní delikt v případě použití biocidního přípravku v rozporu s informacemi a pokyny uvedenými na štítku nebo příbalovém letáku nebo jestliže nerespektuje označení nebezpečnosti a specifické podmínky pro používání biocidního přípravku, a to pod pokutou až do 5 mil. Kč.

Fyzická osoba spáchá přestupek, jestliže použije biocidní přípravek v rozporu s informacemi a pokyny uvedenými na štítku nebo příbalovém letáku nebo jestliže nerespektuje označení nebezpečnosti a specifické podmínky pro používání biocidního přípravku, a to pod pokutou do 50 000 Kč.

Přelévání dezinfekce do menší nádoby je správní delikt

Přelévání dezinfekcí do menších nádob není pokynem uvedeným na štítku, bude tedy chápáno jako správní delikt. Pokud na štítku najdete: “Používejte neředěné”, používejte dezinfekci přímo v nádobě, v jaké vám byl biocid prodán. Pokud je na štítku ředění, řiďte se návodem k použití.

Nádoby bez štítku, označeny pouze slovem “dezinfekce” odporují zákonu o biocidech i bezpečnosti práce na pracovišti.

Takto NE

POZOR: pro dezinfekci není možno používat obaly, které by mohly být zaměněny s běžnou tekutinou

Takto ANO

Proč musí být etiketa na výrobku?

Stát se může všechno. Špatná manipulace s dezinfekcí může vést k otázkám a ke kontrole označení. Dezinfekce se může dostat do očí, může ji dokonce vypít dítě - právě postup první pomoci by měl být uveden na etiketě. Následuje kontakt lékaře nebo toxikologického střediska www.tis-cz.cz (má kompletní receptury biocidů, poradí jak postupovat). I v tuto chvíli je etiketa důležitá - musíte znát přesný název přípravku a výrobce/distributora. Proto je nutné, aby láhev byla opatřena etiketou - v případě biocidů navíc kompletní etiketou (tak jak byl výrobek zakoupen).

Ředění přípravku a zodpovědnost

Měli byste si taky pamatovat, že pokud je v návodu k použití biocidu uvedeno ředění na aplikační roztok, zachází s ním jen ta osoba, která je zaměstnancem v restauraci (např. úklid). Nikdy to nesmí být zákazník nebo fyzická osoba v restauraci.

Pokud je na kanystru dezinfekce uvedeno, že slouží k doplňování menších nádob, postupujte opět podle návodu. Přípravky mezi sebou nemíchejte a doplňujte pouze do čisté lahve. Z důvodu stability a účinku biocidů nelze jednotlivé šarže míchat.

Potřebujete pomoc s legislativou?

Spousta velkých problémů má až překvapivě jednoduché řešení. Nakupujte produkty od firem, které s nimi dlouhodobě pracují a mají s nimi zkušenost.  Spolupracujte s firmami se službou zákaznického servisu, který nejen poradí, ale taky za vás vyřeší požadavky legislativy. Jistě, za produkt s komplexní službou asi zaplatím víc než za produkt samotný, ale jak už říkal Baťa: “Nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci.” Tímto mottem se řídíme i my.

Spolupracujte s námi a my se vám postaráme nejen o legislativní stránku věci, ale buďte si jistí, že vám dodáme kvalitní, funkční produkty se všemi nutnými atesty. Nebude na vás, abyste trávili čas se zdlouhavými postupy a návody k použití - vše zjednodušíme a dodáme s kompletním sanitačním plánem provozu.

Chcete se poradit, konzultovat nebo otestovat provoz?
Ozvěte se Davidovi.

Ing. David Stavjaník

Specialista v oblasti svařování a údržby

+420 702 051 231
david.stavjanik@spectrachemie.cz