Společnost WEMAC - náš nový kolega

V uplynulém roce jsme navázali úzkou spolupráci se společnostní WEMAC, která se zabývá výrobou, projektovým plánováním a montáží výrobků na odsávání olejových aerosolů, mlhovin a prachu. Stejně jako SPECTRA, i WEMAC se pohybuje na českém trhu již přes 20 let a za tu dobu vytvořila mnoho projektů po české i slovenské republice. Je nám proto ctí, že se nyní můžeme zákazníkům věnovat společně.

Proč zrovna společnost WEMAC?

Jejich univerzální schopnosti při vytváření odsávací techniky se výhodně doplňuje s našimi výrobky z oblasti separačních materiálů. Jejich technologie je vhodná k profiltrování olejové mlhy, emulzních aerosolů či prachu z obrábění nebo broušení. Dokáží také odstranit chemické výpary, zplodiny z pájení, laserového a elektroerozivního obrábění a další zdraví škodlivé látky.

Součástí naší společné práce je vypracování projektu s podrobným popisem nabízeného řešení, technickými daty, cenovými údaji, vlastní dodávky včetně montáží komponent a dokážeme zajistit i protokolární test o kvalitě filtrace.

Produkty - díky aktuálnímu trendu vysokých nároků na kvalitu pracovního prostředí, jsou k dispozici různé varianty řešení, přesně odpovídající vámi zadaným nárokům. Lze si tak vybrat z různých metod a principů odsávací a separační technologie:

  • odstředivé odlučovače
  • filtrační věže s aktivními prvky
  • filtrační systémy pro zachycování prachu
  • elektrostatické odlučovače
  • sací ramena
  • sací ramena a patronové filtrační jednotky
  • ochranná filtrační rouna
  • magnetické separátory
  • filtrační kapalinové systémy

Chcete-li vědět více, navštivte webové stránky společnosti WEMAC nebo kontaktujte našeho specialistu ze společnosti SPECTRA.

Mgr. Michael Markytán

Specialista v oblasti polyuretanů

+420 607 785 994
michael.markytan@spectrachemie.cz