Získali jsme mezinárodní certifikát ISO 14001

Jsme moderní a odpovědná firma nejenom vůči životnímu prostředí. Proto jsme se rozhodli certifikovat, aby se náš závazek stal oficiálně platný i do dalších let.

Spokojenost našich zákazníků je pro nás tím hlavním cílem a k tomu patří i vnímání společnosti SPECTRA spol. s r.o.jako firmu, která myslí na budoucnost a životní prostředí. Environmentální odpovědnost je v našich očích povinností, a proto jsme se rozhodli certifikovat principy environmentálního managementu, podle mezinárodní normy ISO 14001.

To se nám povedlo dne 1. 7. 2019 a získali jsme mezinárodně platnou certifikaci ISO 14001. Ta definuje požadavky na řízení firmy tak, aby byly sníženy environmentální dopady související s fungováním naší společnosti. Snažíme se chránit zdraví lidí a snižovat případné negativní dopady na životní prostředí, čímž plníme jeden z našich dlouhodobých cílů.

Ing. Tomáš Peterka

Výkonný ředitel

+420 724 895 237
tomas.peterka@spectrachemie.cz