Lepidla > Disperzní

Disperzní lepidlo určené k etiketování obalů

Disperzní lepidla jsou nejčastěji využívána v nápojovém průmyslu k lepení etiket na láhve. Disperzní lepidla se dělí podlé svého složení na caseinová, hybridní a syntetická. Kvalitní lepidla vykazují dobrou odolnost vůči kondenzační vodě a také odolnost v ledové tříšti. Optimální teplota pro aplikaci se pohybuje v rozmezí 24 °C - 32 °C.

  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg