O nás

Bylo a stále je velmi napínavé sledovat vývoj v naší rodinné firmě, kterou jsme založili v roce 1991. Letitá zkušenost nám ukázala, že růst a dlouhodobé vztahy spolu jdou ruku v ruce. Toto spojení je i do budoucna přesně to, za čím si chceme jít.

SPECTRA a hodnoty

Třicet let provozu nás prověřilo v mnoha ohledech. Naučili jsme se, že v časech dobrých i zlých zůstávají tři pilíře, které dělají SPECTRU SPECTROU.

Rodina

Nejen zákaznické portfolio se nám rozšiřuje na základě referencí. Nové členy týmu hledáme mezi našimi známými a blízkými. Právě oni totiž často splňují to, co u svých kolegů čekáme. Zajímají nás lidi, kteří mají chuť měnit svět, kteří chtějí vyhrávat, mají tah na branku a taky mají chuť na sobě pracovat, jsou soutěživí, ale chápou fair play - ne náhodou často narazíme na bývalé vrcholové sportovce, což nás vrací zpět k výše zmíněnému propojení světů sportu a průmyslové chemie.

Dlouhodobá spolupráce

Krátké a rychlé obchody opravdu nejsou naše priorita. Každý náš dlouhodobý zákazník ví, že jsme tu pro něj, kdykoli potřebuje řešit problém nebo třeba jen poradit. Máme bezmála třicet let praxe, během kterých jsme se toho tolik naučili. Díky tomu můžeme naše zákazníky vést k lepší, bezpečnější a efektivnější výrobě.

Inovace

Abychom našim zákazníkům pomohli výrobu co nejvíce zefektivnit, pohybujeme se neustále vpřed a vymýšlíme nová řešení a zařízení, která doplní náš balíček komplexních služeb. Nezůstáváme na jednom místě, pořád se učíme. Poskytujeme 100% podporu při aplikaci nového systému - přijedeme, monitorujeme a později zdarma zaškolíme. S našimi zákazníky sdílíme vychytávky, šetříme budoucí náklady, postaráme se i o legislativu. Jednoduše neustále rozšiřujeme balíček služeb, který souvisí s nákupem produktu. 

SPECTRA a certifikace

O certifikace našich dodavatelů si v případě potřeby napište na naši zákaznickou péči, pošleme vám je v příloze na vyžádání.

ISO 9001: Management kvality

Na kvalitní produkty a komplexní služby v souladu s předpisy a potřebami zákazníka si rozhodně potrpíme.

ISO 14001: Environmentální management

Udržitelnost a environmentální management vnímáme jako zásadní pro každého, kdo se pohybuje ve světě průmyslové chemie. Vždy se snažíme jít cestou ekologického řešení a snižování dopadů na životní prostředí. 

SPECTRA a portfolio produktů

Ve spolupráci s těmito značkami a jejich nejlepšími produkty budujeme kvalitní portfolio výrobků pro odvětví výroby PUR, pro vstřikování termoplastů, pro svařování, pro moderní údržbu, pro aplikační techniku i pro potravinářský segment. Produkty jednotlivých značek pečlivě vybíráme tak, aby doplnily spektrum tam, kde je právě potřeba.

SPECTRA a historie

Příběh o založení a rozvoji SPECTRY je příběh pevných mezilidských vztahů a propojení dvou, na první pohled zcela odlišných, světů - sportu a průmyslové chemie. Divíte se? Tak čtěte dál.

Když Gustav Peterka mířil v 80. letech jako vrcholový hokejový hráč do Německa, netušil, že se blíží začátek něčeho nového a velkého. Osudným se stalo setkání s Jirkou Beránkem, jeho bývalým hokejovým trenérem, který do Německa emigroval. Jirka Beránek pracoval jako vývojový pracovník celosvětově uznávané firmy Klüber Chemie. Podělil se o pár vzorků, které Gustav přivezl do zlínských obuvnických firem. Rozdíl kvality západních a východních technologií byl propastný. Nákupní cena za litr byla sice vyšší, ale každý si nakonec uvědomil, že při nižší spotřebě a menší zmetkovitosti se taková investice vyplatí.

Na úplném začátku zajišťoval Gustav chod budoucího rodinného podniku sám s pomocí manželky, která mu pomáhala s účetnictvím. Časem přizval ke spolupráci své kamarády, Zbyňka Křupku, Lubomíra Lukašíka a Iva Markytána a společně obohatili spektrum podniku do oblastí výroby kompozitů, pryže, tlakového lití barevných kovů, polyuretanů, termoplastů a mazání strojního vybavení.

Proč říkáme, že jsme rodinná firma, když na jejím počátku stáli přátelé Gustav, Lubomír, Zbyněk a Ivo? Jak se firma rozšiřovala, rozšiřoval se i tým, a to převážně o rodinné členy (synové, zeťové, synovci) a blízké známé. Nábor nových kolegů tak funguje dodnes - na doporučení a na základě osobních vztahů.

V roce 2004 koupil majoritní vlastník firmy Klüber Chemie KG, koncern Freudenberg Group, světového lídra ve výrobě a obchodu se separačními prostředky, firmu Chem-Trend. Tímto rozhodnutím jsme se od 1. 1. 2005 stali partnerem firmy Chem-Trend (Deutschland) GmbH na českém a slovenském trhu. Portfolio našich servisních služeb se díky spolupráci se skupinou Freudenberg Chemical Specialities (FCS) rozšířilo o zastoupení značky OKS Spezialschmierstoffe GmbH, specialistou na produkty pro údržbu.

Jak šel čas, naplnili jsme také portfolio o produkty speciálních maziv, a to ve spolupráci s firmou Setral. Zajímat jsme se začali i o svařování, a protože některé produkty na trhu zcela chyběly, rozhodli jsme se tuto díru vyplnit vlastní privátní značkou. Tu jsme v roce 2014 pokřtili jménem Spectra-SELECT.

Sortiment v oblasti zpracování polyuretanů jsme v roce 2009 rozšířili s firmou Bomix Chemie GmbH - naše spektrum obohatila o IMC laky a pigmentové pasty pro probarvení polyuretanů. A tam jsme rozhodně neskončili. Spolupráce s firmou Wakol GmbH, výrobcem lepidel, které jsou primárně určeny pro oblast výroby polyuretanů, na sebe nenechala dlouho čekat.

A protože chytrá, dlouhodobá a kvalitní řešení jsou nám blízká, začali jsme v roce 2010 spolupracovat také s firmou GasIQ AB. Její úsporné regulační ventily Optimátory pro provozy, které se věnují svařování, jsme s nadšením přijali do rodiny.

V těchto letech jsme taky doplnili vlastní produktovou řadu Spectra-SELECT o produkty firmy AMCO, spol. s r. o., která sídlí v našem areálu ve Vizovicích. Právě tady se v současnosti zabýváme zejména vývojem a výrobou vodou ředitelných čističů a svařovacích separací.

A protože jsme se nikdy nepřestali snažit o komplexní řešení pro všechny naše zákazníky, rozšířili jsme portfolio o produkty pro i potravinářství. Na podzim 2018 jsme navázali spolupráci s firmou Stockmeier (čištění a dezinfekce) a později i s firmou EUKALIN (etiketovací a tavná lepidla). Se zajištěním správné aplikace disperzních lepidel nám od roku 2019 pomáhá firma Timmer GmbH, díky které můžeme nabízet prodej, servis a pronájem čerpadel na lepidla.

SPECTRA a dotační tituly

Projekt - Kreativní voucher pro společnost SPECTRA spol. s r.o.
Registrační číslo: 0380001227 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpořit konkurenceschopnost společnosti prostřednictvím
propojení s nově vznikajícími kreativními sektory.

Projekt Úspory energie společnosti SPECTRA spol. s r.o., CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026090
je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je podstatné snížení energetické náročnosti (a s tím souvisejících nákladů) zdrojů vytápění pro provoz objektů, které slouží pro podnikatelskou činnost společnosti SPECTRA spol. s r.o.

Projekt Digitalizace firemních procesů společnosti SPECTRA spol. s r.o., je spolufinancován Evropskou unií

Klíčovou aktivitou projektu je investice do hardwaru, softwaru a ostatních neinvestičních výdajů, jejíž implementací dojde ke zvýšení digitální úrovně v provozovně společnosti SPECTRA. Celá koncepce projektu je postavena na komplexním řešení digitalizace podpůrných nevýrobních procesů. Zároveň digitální transformace podniku je jedním z cílů dlouhodobé strategie a navazuje tak na cíl výzvy programu Národního plánu obnovy, Výzva I. - digitální podnik.