Lerasept Forte

Dezinfekční prostředek na bázi kyseliny peroctové.

Nepěnivý čistič, i v chladné oblasti, účinný proti všem skupinám mikroorganismů. Lze snadno splachovat a oplachovat. Je vhodný k dezinfekci zařízení, přístrojů a povrchů v soukromé, veřejné a průmyslové oblasti, ve veterinární oblasti a rovněž potravinářském a krmivářském průmyslu, mimo jiné k rychlé dezinfekci povrchů, které přicházejí do styku s potravinami.

  • 10 kg
  • 23 kg
  • 220 kg

Související produkty

  • 1 l
  • 10 kg
  • 20 kg
  • 20 kg