MI-setral-7 N/1826

Pasta s nízkým koeficientem tření.

Montážní pasta s nízkým součinitelem tření a vysokým obsahem tuhých maziv pro montáž a záběh kovových třecích spojení. Vhodná k použití u lisovaného uložení a všech druhů mazání strojních částí při nepatrné či nesouvislé rychlosti. Teplotní rozsah -40°C až +450°C, NLGI třída 2.

Cena: Cena: na dotaz Původní cena:
  • 25 kg

Související produkty

  • 1 kg

  • Sprej (400 ml)
  • 1 kg
  • 25 kg
  • 180 kg

  • 400 g
  • 1 kg
  • 25 kg