OKS 310

Vysokoteplotní olej s MoS2

Mazání částí strojů do +450 °C, pokud nelze použít oleje a tuky. Vypařování základního oleje beze zbytku nad +200 °C. Suché mazání od +200 °C do +450 °C. Mazání v hutních provozech, slévárnách, válcovnách a keramickém průmyslu. Teplota použití (do +200 °C / +450 °C)

  • 1 l
  • 5 l
  • 25 l

Související produkty

  • 25 l
  • 56 l
  • Sprej (600 ml)