Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme společnost SPECTRA spol. s r.o., IČO 15546608, se sídlem Zlínská 1152, 763 11 Vizovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 948 od 18. 4. 1991, která provozuje internetovou stránku spectrachemie.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat:

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  Zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresu a pracovní pozici, které nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zpracování cenové nabídky, dodání zboží, servis, atd.)
 • vedení účetnictví
  Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • zasílání obchodních sdělení v rámci marketingových aktivit
  Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem zasílání obchodních sdělení v rámci přímého marketingu.
  Jste-li naším zákazníkem, děláme to tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 2 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám obchodní sdělení pouze na základě vašeho souhlasu, po dobu 2 let od udělení.
  V obou případech můžete zasílání obchodních sdělení zrušit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také nabídky třetích stran nebo využít vaši e-mailovou adresu pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Tento souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich internetových stránek zaznamenáváme a ihned anonymizujeme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše internetové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Název cookie Typ a funkce Zdroj Doba uložení
SERVERID Funkční cookie - Zajišťuje, aby uživatel během konkrétního návštěvy/sezení používal tentýž server. Cookie nastavuje poskytovatel infrastruktury a jedná se funkční prvek. Solidpixels Session
CMS-{ID}-FE Funkční cookie - Ukládá unikátní identifikátor pro danou session na webu Solidpixels Session
CMS-{ID}-FE-language Funkční cookie - Ukládá unikátní identifikátor pro zvolený jazyk webu Solidpixels

1 den

CMS-{ID}-FE-cookies_allow_ac Funkční cookie - Cookie ukládá nastavení souhlasu návštěvníka se sběrem analytických údajů o jeho pohybu na webu. Solidpixels 5 let

CMS-{ID}-FE-cookies_allow_mc

Funkční cookie - Cookie ukládá nastavení souhlasu návštěvníka se sběrem údajů pro marketingové účely. Solidpixels 5 let

CMS-{ID}-FE-cookies_notification

Funkční cookie - Ukládá informaci, zda byla již v minulosti potvrzena cookie lišta Solidpixels 5 let
_ga Analytická cookie - Cookie slouží k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru. Je zahrnuta do každé žádosti o stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek. Google

2 roky

_gat Analytická cookie - Soubor cookie _gat se používá k omezení požadavků na analytiku k omezení požadavků odesílaných z vašeho prohlížeče do služeb Google. Soubory cookie mají několik omezení, která mohou způsobit nadměrné vykazování počtu uživatelů Google 1 den
_gid Analytická cookie - Registruje jedinečný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník web používá Google 1 den

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

 • Přihlášení do všech softwarových nástrojů, které nám pomáhají zpracovat vaše osobní údaje, jsou chráněny přístupovým heslem a přístup k nim má jen omezený počet zaměstnanců, kteří jej nezbytně potřebují.
 • Při ukládání dokumentů v elektronické podobě používáme ověřené poskytovatele zabezpečených cloudových služeb a všechny data jsou samozřejmě šifrovány.
 • Dokumenty v papírové podobě, které skladujeme a archivujeme, omezujeme na nezbytné minimum. Uloženy jsou v trezoru nebo v uzamykatelné archivní skříni a pravidelně dochází k jejich skartaci. Archivovány jsou jen dokumenty, u kterých to přikazuje zákon, a to pouze po nezbytně nutnou dobu danou tímto zákonem.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než  my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, ProAffil)
 • SQC s.r.o.
 • Google
 • Apple
 • myWAC TECHNOLOGIES s.r.o.
 • PRIA SYSTEM s.r.o.
 • AMCO, spol. s r.o.
 • Ing. Jitka Brychtová
 • KEMAR, spol. s r.o.
 • Mgr. František Kel, advokátní kancelář
 • Aleš Bartoš
 • Ivo Markytán
 • Ing. Zbyněk Křupka
 • Lubomír Lukašík
 • Ing. Richard Bořuta
 • Pelmi Logistic Services s.r.o.
 • PPL CZ s.r.o.
 • K A M E X, spol. s r.o.
 • VEPE Logistics s.r.o.
 • Radim Pechal

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@spectrachemie.cz.

 1. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 2. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 3. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 4. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování, např. odhlášením z e-mailu omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.
 5. Právo na přenositelnost vám zajišťuje, že pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup. Jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 90 dní.
 6. Právo na výmaz (být zapomenut) je vaším dalším právem. Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje u sebe z našeho systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání obchodních sdělení

E-maily s novinkami, produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit zasílání našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.