Separační prostředky > Hybridní separátory

Externí hybridní tekuté separátory a separační pasty (mix voda a rozpouštědlo)

Různé poměry vodní a rozpouštědlové báze umožňují změnit či vylepšit vlastnosti separací.