Společně darujeme krev

V ČR chybí 100 tisíc dárců krve. A proto jsme se rozhodli pomoci a rozšířit jejich řady.

Podle statistik každý z nás potřebuje za svůj život průměrně 5x transfuzi a 14x lék vyrobený z krve. Díky stále složitějším operacím spotřeba krve neustále roste, počet dárců naopak dlouhodobě klesá. 

Naše firma je producentem a distributorem uměle vytvořených kapalin, ovšem lidská krev je jedna z mála věcí, kterou vyrobit uměle nelze. A proto nám darování této vzácné substance dává o to větší smysl. Zkuste to i vy :-).

Jako dobrovolný dárce krve získáte:

  • dobrý pocit z toho, že pomáháte zachraňovat lidské životy
  • pracovní volno s náhradou mzdy v den odběru
  • snížení základu daně z příjmu o 3000 Kč za každý odběr krve
  • pravidelný přehled o vašem zdravotním stavu
  • vyznamenání od Českého červeného kříže
  • vitamíny od své zdravotní pojišťovny
  • občerstvení po odběru
  • odměny zdravotních pojišťoven a mnoho další benefitů

Legislativní výhody pro dárce krve

Podle zákoníku práce má dárce nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v den odběru. Není-li odběr proveden, náleží dárci toto volno jen na nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

Snížení základu daně z příjmu o 3000 Kč za každý odběr krve. K daňovému přiznání můžete přiložit buď potvrzení, které dostanete po každém odběru nebo souhrnné potvrzení, které lze na transfuzním oddělení získat na konci roku.

Kdo může darovat krev?

Dárcem se může stát každý ve věku 18 - 65 let, kdo splňujete podmínky pro darování.

Mrkněte se, jak vypadal náš první skupinový odběr: